ဇီဝအထီးကျန်အခန်း

  • OLABO ဇီဝအထီးကျန်အခန်း

    OLABO ဇီဝအထီးကျန်အခန်း

    Isolation chamber တွင် ညစ်ညမ်းနေသောလူ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအဖွဲ့အတွက် အမြင့်ဆုံးအကာအကွယ်နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဘေးကင်းစေရန်အတွက် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အနုတ်လက္ခဏာဖိအား filtration စနစ် တပ်ဆင်ထားပါသည်။