တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံး

  • OLABO တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံး

    OLABO တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံး

    အသုံးပြုသူ၏ပါးစပ်၊ နှာခေါင်းနှင့် မေးရိုးတို့ကို ဖုံးအုပ်ထားခြင်းဖြင့် ညစ်ညမ်းမှုများကို ရှူထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် မှုတ်ဖြန်းခြင်းမှ ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းပေါက်များကို ပိတ်ဆို့ရန်အတွက် သာမန်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။