မိုဘိုင်း PCR ဓာတ်ခွဲခန်း

မိုဘိုင်း PCR အခန်းဓာတ်ခွဲခန်းသည် မြှင့်တင်ထားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ BSL-2 ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ဓာတ်ခွဲခန်း၊ ရေ၊ လျှပ်စစ်၊ HVAC နှင့် အခြားစက်ကိရိယာများဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားပြီး စမ်းသပ်မှုအတွက် လိုအပ်သော တူရိယာများ တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည် စက်ရုံမှ မော်ဂျူလာပုံစံ အပြည့်အစုံကို လက်ခံပါသည်။
PCr
မိုဘိုင်း PCR အခန်းဓာတ်ခွဲခန်း၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
၁
၂
၄
ကျွန်ုပ်တို့သည် PCR မိုဘိုင်းဓာတ်ခွဲခန်း၊ ကုန်းကြောင်းနှင့်ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ တပ်ဆင်မှုလမ်းညွှန်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။